O autoroch

PRUDILOVÁ
Lívia

Bratislava, SR spoluzakladateľka

PRUDIL
Karol

Bratislava, SR zakladateľ

VALENTOVIČOVÁ
Dominika

Dolná Krupá, SR spolupracovníčka

BARTOVÁ
Zuzana

Bratislava, SR

CSELÉNIOVÁ
Jana

Košice / SK

KLÚČOVSKÁ
Silvia

Trenčín/Zlín, SR/ČR,

KUCHAROVIČ
Alica

Piešťany/Praha

LESIMPLE
-remini

Bratislava, SK

MARTINUSOVÁ
Zuzana

Trnava, SR

MICHALOVIČOVÁ
Jana

Malacky/Bratislava, SR

POLAKOVIČOVÁ
Eva

Den Haag, NL

R. VÅRREGN
Paulína

Európa

REMINI
brand

Bratislava / SR

SIHELSKÁ
Viktória

SVK

SMATANA
Simona

Trnava, SR

SOUČEK
Michal

Bratislava, SR

SPASSKOVÁ
Taja

Praha / ČR

STRINKOVÁ
Žofia

Kuchyňa SR/Brno ČR

SUCHÁ
Lívia

Stupava/Bratislava

Tvojazem
Film

Bratislava

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.