KLÚČOVSKÁ Silvia

Trenčín/Zlín, SR/ČR,

Pri svojich návrhoch obalov na zápisníky som skĺbila moje najmilšie: tradičnú kresbu s grafikou. Motívy sú zvolené tak, aby si každý mohol vybrať svoju obľú-benú časť dňa a zapísať si tie najtajnej-šie tajomstvá a najodvážnejšie sny. Kresbe a maľovaniu sa venujem už od detstva, technickú zručnosť som získala najskôr na Základnej umeleckej škole a pokračovala som na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave. Momentálne som nastúpila na Univerzitu T. Bati v Zlíne, odbor vizuálna grafika. Popri kreslení, maľovaní a navrhovaní si rada oddýchnem pri dobrej knihe, alebo pri pečení voňavých muffinov, či iných dobrôt.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.