MARTINUSOVÁ Zuzana

Trnava, SR

Zuzana v súčasnosti študuje textilný dizajn na VŠVU. Jedno leto navštívila s kamarátkou stopom Taliansko. Iné leto strávila v upršanom Škótsku. Vo svojich krajinách-nekrajinách spomína na peknosti týchto dní, na hory a kopce, lúky, príbehy lesa, na stromy keď sa bicyklovala. Rada by vás zoznámila s príbehom kresleného sveta a inšpirovala k dobrodružným cestám. Toto leto a všetky ostatné plánuje s jej Výletníkmi precestovať zemeguľu, veľa kresliť, čmárať, písať, zaznamenávať. A vy?

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.