Authors

PRUDILOVÁ
Lívia

Bratislava, SR spoluzakladateľka

PRUDIL
Karol

Bratislava, SR zakladateľ

VALENTOVIČOVÁ
Dominika

Dolná Krupá, SR spolupracovníčka

BARTOVÁ
Zuzana

Bratislava, SR

ČECHOVÁ
Simona

Trnava, SR

GURÍNOVÁ
Alica

Piešťany/Praha

KLÚČOVSKÁ
Silvia

Trenčín/Zlín, SR/ČR,

LESIMPLE
-remini

Bratislava, SK

MARTINUSOVÁ
Zuzana

Trnava, SR

MICHALOVIČOVÁ
Jana

Malacky/Bratislava, SR

POLAKOVIČOVÁ
Eva

Den Haag, NL

R. VÅRREGN
Paulína

Európa

REMINI
notebook brand

Bratislava / SR

SIHELSKÁ
Viktória

SVK

SPASSKOVÁ
Taja

Praha / ČR

STRINKOVÁ
Žofia

Kuchyňa SR / Brno ČR

SUCHÁ
Lívia

Stupava/Bratislava

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.