STRINKOVÁ Žofia

Kuchyňa SR/Brno ČR

Žofia sa venuje kresbe a ilustrácií. Absolvovala ŠÚV J. Vydru v Bratislave a aktuálne pokračuje štúdiom kresby a grafiky na VUT v Brne. Zaoberá sa prírodou.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.