STRINKOVÁ Žofia

Kuchyňa SR / Brno ČR

Žofia sa venuje kresbe a ilustrácií. Absolvovala ŠÚV J.Vydru v Bratislave a aktuálne pokračuje štúdiom kresby a grafiky na VUT v Brne. Zaoberá sa prírodou.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.