Vnútra

Riadkovaný A5 a A6

160 stranový riadkovaný zápisník s rozostupom riadkov 6,5 mm
a s menovkou na prednej predsádke. Nenápadné svetlosivé jemné linky.

Bodkovaný A5

160 stranový, bodkovaný zápisník s rozostupom bodiek 5 mm a s menovkou
na prednej predsádke. Praktická a nenápadnejšia náhrada za štvorčekový papier.

Čistý A4; A5; A6; A6-ležatý; A7

160 stranovýčistý zápisník z príjemného 90 gm papiera krémovej farby
a s menovkou na prednej predsádke.

A5 Týždenný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s. 8–115 týždenný diár v riadkoch;
dvojstranu s prehľadom prichádzajúceho mesiaca pred každým novým mesiacom;
s. 150-151 prehľadový kalendár na nasledujúci rok; 152–160 čisté strany.

A6 Týždenný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s.8–115 týždenný diár v riadkoch; s. 116–117 prehľadový kalendár na nasledujúci rok;
118–160 čisté strany

A5 Denný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s.8–115 týždenný diár v riadkoch; s. 116–117 prehľadový kalendár na nasledujúci rok;

A5 Nedatovaný diár remini

Veľkosť A5; 192 strán; 18 mesiacov, týždenné usporiadanie; Dni vľavo, vpravo voľné miesto;
Prehľadový kalendár 2021-2026; plánovací kalendár pre 18 mesiacov; Sprehľadňujúce bodkovanie.
Ak určitý čas nezapisujete, šetríte tým dvojstrany a nadviažete, kde ste skončili.

A6 Malý turistický denník LESIMPLE-remini

128 strán, 32 túr po 4 strany, každá túra obsahuje priestor pre: Názov túry, Pečiatka alebo Ilustrácia,
Dátum, Trasa, Prevýšenie, Trvanie, Najvyšší bod, Počasie, Účastníci, Výrok dňa
a graf pre zaznačenie prevýšenia do 3000 m.n.m.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.