Zápisník, diár či skicár je najinšpiratívnejšia vec, ktorú poznáme.
Je to váš voľný priestor vyjadriť sa. Váš kvalitný papier. Produkty
Načo je dobrý zápisník?
Čítanie, písanie a kreslenie sú aktivity,
ktoré udržiavajú váš rozum v pohybe, a čo je aktívne, to je zdravé. O nás
Pre záujemcov vytvárame zápisníky, diáre skicáre a knihy na mieru. Remeslo milujeme. Zápisníky NA MIERU
Spolupracujeme s ilustrátormi z domácej scény.
Karol Prudil - TuBudz. O autoroch

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.