Veľkosť:
Vnútro:
Guma:
Cena:
19-€ s DPH
Počet:

Banánová záhrada

Alica GURÍNOVÁ
V tropických záhradách banánovníky náhrádzajú jablone. Straťte sa v ich sadoch. Exotický vzor od Alice Gurínovej. 160 strán písania a kreslenia.
Miro Perdoch Web Design

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.