Vnútra

Riadkovaný A5 a A6

160 stranový riadkovaný zápisník s rozostupom riadkov 6,5 mm
a s menovkou na prednej predsádke. Nenápadné svetlosivé jemné linky.

Bodkovaný A5

160 stranový, bodkovaný zápisník s rozostupom bodiek 5 mm a s menovkou
na prednej predsádke. Praktická a nenápadnejšia náhrada za štvorčekový papier.

Čistý A4; A5; A6; A6-ležatý; A7

160 stranovýčistý zápisník z príjemného 90 gm papiera krémovej farby
a s menovkou na prednej predsádke.

A5 Týždenný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s.8–115 týždenný diár v riadkoch; s. 116–117 prehľadový kalendár na nasledujúci rok;
118–160 čisté strany

A6 Týždenný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s.8–115 týždenný diár v riadkoch; s. 116–117 prehľadový kalendár na nasledujúci rok;
118–160 čisté strany

A5 Denný diár

Obsahuje: s.1 Úvod; s.2–3 prehľadový kalendár; s.4–7 plánovací kalendár;
s.8–115 týždenný diár v riadkoch; s. 116–117 prehľadový kalendár na nasledujúci rok;

A6 Malý turistický denník LESIMPLE-remini

Veľkosť A6; 128 strán; 32 túr, každá po 4 strany.

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.