O autoroch

PRUDILOVÁ
Lívia

Bratislava, SR spoluzakladateľka

PRUDIL
Karol

Bratislava, SR zakladateľ

VALENTOVIČOVÁ
Dominika

Dolná Krupá, SR spolupracovníčka

BARTOVÁ
Zuzana

Bratislava, SR

CWIKA
Jana

Bratislava, SR

ČECHOVÁ
Simona

Trnava, SR

GURÍNOVÁ
Alica

Piešťany/Praha

KLÚČOVSKÁ
Silvia

Trenčín/Zlín, SR/ČR,

MARTINUSOVÁ
Zuzana

Trnava, SR

MICHALOVIČOVÁ
Jana

Malacky/Bratislava, SR

PROKOPOVÁ
Marta

Bratislava, SR

R. VÅRREGN
Paulína

Európa

remini

Bratislava / SR

SPASSKOVÁ
Taja

Praha / ČR

STRINKOVÁ
Žofia

Kuchyňa SR / Brno ČR
Miro Perdoch Web Design

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.