PROKOPOVÁ Marta

Bratislava, SR
Marta Prokopová je čerstvá absolventka Ateliéru animovanej tvorby VŠMU v Bratislave. Počas štúdia vytvorila tri krátke animované filmy Rodina – základ života (2013), Biely les (2014) a MILA FOG (2015), ktoré sa zúčastnili na medzinárodných festivaloch Annecy International film festival vo Francúzsku, Monstra International film festival v Portugalsku, Animafest v Záhrebe a ďalších.


Má skúsenosti s 2D animáciou, digitálnou a ručne kreslenou grafikou. Rozvíja sa aj vo voľnej maľbe, fotografii, knižnej ilustrácii, či videoklipe. Ilustrácie ktoré sme si od nej vybrali vťahujú človeka „dovnútra“ a zároveň „von“. Užite si ich. Je to zriedkavý a krásny jav.

Portfólio: http://martaprokopova.tumblr.com/
Miro Perdoch Web Design

HELP

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.