BARTOVÁ Zuzana

Bratislava, SR
Zuzka je prí-jemný človek. Zaoberá sa maľbou a grafickým dizajnom.
Na ŠÚV J.Vydru v Bratislave vytvorila ilustrácie pre Remini a pre ľudí, čo majú zápisník stale v batohu, so sebou na cestách. Prinesú vám radosť a prenesú dobré spomienky z veľkých diaľok nepoškodené až domov. Zuzana Bartová na Behance